Třídní schůzky, Konzultační hodiny

 

 

Úvodní třídní schůzka na začátku školního roku

- týká se všech tříd a ročníků 

čtvrtek 2. září 2021 od 17 hod. - v učebnách konkrétních tříd

Termíny dalších třídních schůzek

- mimo úvodních schůzek v září 2021 (pro všechny třídy) není žádný další termín přesně určen

- případné další schůzky - dle informací třídních učitelů - viz sdělení zaslaná prostřednictvím elektronického systému Edookit

_____________________________________________________________

Konzultace - konzultační odpoledne

Při konzultacích záleží pouze na zákonných zástupcích žáků, se kterým vyučujícím se setkají. Není nezbytnou podmínkou navštívit třídního učitele.

1. čtvrtletí: 4. listopad 2021

- organizace upravena - viz zpráva ŘŠ zaslaná zákonným zástupcům 1. 11. 2021 (Edookit)

- původně se měla v tomto termínu uskutečnit i burza středních škol - 1. 11. 2021 byla ZRUŠENA  s ohledem na covidovou situaci

2. čtvrtletí: 6. leden 2022

- organizace upravena - viz zpráva ŘŠ zaslaná zákonným zástupcům 5. 1. 2022 (Edookit)

- proběhnou "jen" on-line třídnické hodiny 

3. čtvrtletí: 7. duben 2022

4. čtvrtletí: 2. červen 2022

Časy konání:

- vždy od 15,00 do 17,00 hod.

- třídní učitelé budou ve svých třídách

- netřídní učitelé budou ve svých kabinetech

 

V průběhu školního roku je možné si s vyučujícími dojednat osobní konzultaci. Vždy je však nutné se předem dohodnout na termínu.