Třídní schůzky, Konzultační hodiny

 Výsledek obrázku pro třídní schůzky

Naplánované termíny

Třídní schůzky

5. 9. 2019 od 17 hod.

 

Konzultace

1. čtvrtletí: 7. 11. 2019 + burza středních škol

2. čtvrtletí: 9. 1. 2020

3. čtvrtletí: 14. 4. 2020

4. čtvrtletí: 2. 6. 2020

- vždy od 15,00 do 17,00 hod.

- třídní učitelé budou ve svých třídách

- netřídní učitelé budou ve svých kabinetech

---------------------------------------------------------------

Termíny třídních schůzek

- mimo úvodních schůzek 5. září 2019 (pro všechny třídy) není žádný další termín přesně určen

- případné další schůzky - dle informací třídních učitelů - viz sdělení zaslaná prostřednictvím elektronického systému Edookit