Třídní schůzky, Konzultační hodiny - šk. rok 2022/23

 

 

Úvodní třídní schůzka na začátku školního roku

- týká se všech tříd a ročníků 

čtvrtek 6. září 2022

- 1. až 5. roč.: od 16,00 hod.

- 6. až 9. ročník: od 17,00 hod.

Termíny dalších třídních schůzek

- mimo úvodních schůzek v září 2022 (pro všechny třídy) není žádný další termín třídních schůzek přesně určen

- případné další třídní schůzky - dle informací třídních učitelů - viz sdělení zaslaná prostřednictvím elektronického systému Edookit

_____________________________________________________________

Konzultace - konzultační odpoledne

Při konzultacích záleží pouze na zákonných zástupcích žáků, se kterým vyučujícím se setkají. Není nezbytnou podmínkou navštívit třídního učitele.

1. čtvrtletí: 10. listopadu 2022

2. čtvrtletí: 5. ledna 2023

3. čtvrtletí: 23. března 2023

4. čtvrtletí: 1. června 2023

Časy konání:

- vždy od 15,00 do 17,00 hod.

- třídní učitelé budou ve svých třídách

- netřídní učitelé budou ve svých kabinetech

 

V průběhu školního roku je možné si s vyučujícími dojednat osobní konzultaci. Vždy je však nutné se předem dohodnout na termínu.