Třídní schůzky, Konzultační hodiny

Výsledek obrázku pro konzultace 

1. čtvrtletí: 13. 11. 2018

2. čtvrtletí: 8. 1. 2019

3. čtvrtletí: 11. 4. 2019

4. čtvrtletí: 4. 6. 2019

- vždy od 15,00 do 17,00 hod.

- třídní učitelé budou ve svých třídách

- netřídní učitelé budou ve svých kabinetech

---------------------------------------------------------------

Termíny třídních schůzek - dle informací třídních učitelů - viz zápisy žáků v žákovských knížkách