Třídní schůzky, Konzultační hodiny

 Výsledek obrázku pro třídní schůzky

Naplánované termíny

Třídní schůzky

5. 9. 2019 od 17 hod.

 

Konzultace

Při konzultacích záleží pouze na zákonných zástupcích žáků, se kterým vyučujícím se setkají. Není nezbytnou podmínkou navštívit třídního učitele.

1. čtvrtletí: 7. 11. 2019 + burza středních škol

2. čtvrtletí: 9. 1. 2020

3. čtvrtletí: 14. 4. 2020 - AKCE JE ZRUŠENA 

4. čtvrtletí: 2. 6. 2020

- vždy od 15,00 do 17,00 hod.

- třídní učitelé budou ve svých třídách

- netřídní učitelé budou ve svých kabinetech

---------------------------------------------------------------

Termíny třídních schůzek

- mimo úvodních schůzek 5. září 2019 (pro všechny třídy) není žádný další termín přesně určen

- případné další schůzky - dle informací třídních učitelů - viz sdělení zaslaná prostřednictvím elektronického systému Edookit