Přestup žáka na ZŠ Komenského - postup pro děti z ČR a děti z Ukrajiny

O přestup žáka na naší školu musí zákonní zástupci požádat ředitele školy. 

Za tímto účelem je nutné vyplnit a doručit do kanceláře školy dva dokumenty:

  1. Žádost o přestup žáka na ZŠ Komenského - pro žáka přecházejícího z jiné ZŠ
  2. Zápisní lístek - příloha k přihlášce k základnímu vzdělávání a k Žádosti o přestup žáka na ZŠ Komenského 

Přestup žáka probíhá poté v tzv. správním řízení. 

Případné info. o možnostech přestupu na naší školu ap. můžete získat u vedení školy.  

UPOZORNĚNÍ PRO PŘÍPAD PŘESTUPU ŽÁKA Z UKRAJINY

  • Pokud žák nastupuje v ČR v průběhu školního roku poprvé - nejdená se o přestup, ale o přijetí do školy.
    • Z tohoto důvodu je nutné podat PŘIHLÁŠKU K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ (nikoli Žádost o přestup) + Zápisní lístek - oba dokumenty jsou ke stažení ZDE
  • Pokud již byl žák zapsán na některé ZŠ v ČR a např. z důvodu přestěhování musí začít docházet do ZŠ jiné, v tomto případě již jde skutečně o přestup.