Přestup žáka na ZŠ Komenského

O přestup žáka na naší školu musí zákonní zástupci požádat ředitele školy. 

Za tímto účelem je nutné vyplnit a doručit do kanceláře školy dva dokumenty:

  1. Žádost o přestup žáka na ZŠ Komenského - pro žáka přecházejícího z jiné ZŠ
  2. Zápisní lístek - příloha k přihlášce k základnímu vzdělávání a k Žádosti o přestup žáka na ZŠ Komenského 

Přestup žáka probíhá poté v tzv. správním řízení. 

Případné info. o možnostech přestupu na naší školu ap. můžete získat u vedení školy.