Mimoškolní aktivity, kroužky

 Akce pro žáky a rodičovskou veřejnost

Každoročně zabezpečuje škola pro žáky a také pro rodičovskou veřejnost celou řadu různě zaměřených akcí. Mezi tradiční akce patří:

 • školní akademie,
 • dny otevřených dveří pro rodiče,
 • vánoční koncert žáků,
 • návštěvy divadelních představení v Brně,
 • výchovné pořady s různou tématikou (společenské chování, protidrogová prevence, hudební a dramatické pořady, dopravní výchova a pod.),
 • přírodovědný projekt "Den Země",
 • kurz první pomoci pro žáky 8. a 9.tříd,
 • zážitkové dramatické kurzy pro žáky,
 • návštěva Okresního soudu a Úřadu práce,
 • plavecký výcvik pro žáky 2., 3. a 4.ročníku,
 • lyžařský kurz pro žáky 7.ročníku,
 • škola v přírodě pro žáky 4.ročníku,
 • školní výlety pro třídní kolektivy,
 • zahraniční sportovně poznávací pobyty,
 • vzdělávací exkurze – muzea, veletrhy, planetárium a pod.,
 • vlastní výstavy prací žáků,
 • dny v přírodě (den, kdy výuka probíhá mimo školu),
 • týden dětského divadla,
 • burza středních škol a učiliští pro žáky 8. a 9.ročníku a jejich rodiče,
 • školní sportovní olympiáda,
 • různé školní sportovní turnaje (házená, atletika, hokejbal, vybíjená, skok do výšky, basketbal, volejbal apod.),
 • letní týdenní bluegrassová škola,
 • slavnostní vyřazení žáků 9.ročníku na konci školního roku,
 • pravidelné nacvičování divadelního představení žáky.

Zájmové činnosti

 • každoročně škola nabízí žákům mnoho vlastních zájmových kroužků, které vedou pracovníci školy,
 • výběr zájmových kroužků vhodně doplňuje činnost místního DDM Pavučina,
 • mezi tradičně nabízené zájmové kroužky patří:
  • kroužek německého nebo anglického jazyka,
  • kroužek ručních prací,
  • kroužek míčových her,
  • kroužek házené ve spolupráci s "legatou"
  • kroužek sportovních her (atletika apod.),
  • gymnastický kroužek,
  • dyslektický kroužek,
  • výtvarný kroužek,
  • kroužek basketbalu,
  • zpravodajský kroužek.

Školní družina a školní klub

Po vyučování mohou žáci prvního stupně navštěvovat školní družinu a pro žáky druhého stupně je otevřen školní klub, v němž mohou žáci využívat mimo jiné:

 • pět PC pracovišť s připojením na internet,
 • hernu stolního tenisu,
 • moderně vybavenou posilovnu,
 • elektronické šipky,
 • různé stolní hry apod.

Pro návštěvníky školního klubu je také připravováno mnoho akcí jako např. turnaje v šipkách, ve stolním tenise; besedy s kosmetičkou, malování na sklo, vázání adventních věnců apod.