Informace pro rodiče

Občas se může stát, že naše doposud osvědčené způsoby, jak čelit problémům, přestávají fungovat, vlastní síly již nestačí a stále obtížněji hledáme cesty, jak posílit své psychické rezervy a vypořádat se s náročnými situacemi. Jednou z možností je využít odbornou psychologickou pomoc.

Důvodem ke kontaktu školního psychologa můžou být:

- školní záležitosti

  • problémy s učením, výrazné zhoršení prospěchu, odpor ke škole a učení, obtíže se zapomínáním úkolů a pomůcek...

  • nevhodné chování ve škole, opakované poznámky a důtky od učitelů, konflikty s učiteli a spolužáky

  • špatné vztahy ve třídě, osamělost, ubližování ze strany spolužáků

- mimoškolní a rodinné záležitosti

  • rodinné konflikty a krize, partnerské neshody, rozvodové situace

  • konflikty mezi dětmi a rodiči

  • potíže při výchově dětí

  • obtížné zvládání stresových situací, úzkostné stavy, deprese

  • obavy ze zvládání nových situací

  • psychosomatické obtíže, poruchy spánku, poruchy příjmu potravy

Samozřejmostí je naprosté zachování soukromí, vše co řeknete je důvěrné. Žádné informace nebudou bez Vašeho souhlasu poskytovány komukoli jinému.

Při své práci nemohu poskytnout vždy rychlé nebo zázračné výsledky. Nabízím systematickou spolupráci s klientem po dobu odpovídající závažnosti problémů.

                                                                                                         Mgr. Hana Forejtníková

                                                                                                                    školní psycholog