Co právě děláme?

Už se těšíme na jaro!

Jak dopadli naši matematici v Cvrčkovi?

Z naší třídy byli v matematické olympiádě nejlepší:
1. místo Robin 47 bodů  (max. 90 bodů)
2. místo Sára 44 bodů
3. místo Jarek 39 bodů

Gratulujeme!


Násobení

s dětmi už pomalu začínáme s násobilkou. Zatím si s dětmi ukazujeme, co to vlastně je, počítat budeme takto:

3 řady po 3         
3 . 3 = 9

4 skupinky po 2 
4 . 2 = 8


Doufám, že se vám maminky líbily papírové kytičky od dětí k MDŽ.

Chci vám moc poděkovat za časopisy, které si děti v pátek přinesly.

Tělocvik - budeme brzy chodit sportovat ven a je potřeba, aby děti měly na cvičení i tenisky. V cvičkách se nám bude špatně běhat venku.

Diktáty - pokud se v diktátu objeví chybička, děti ji opravují do opravy pod diktátem. Pokud je chyba ve velkém písmenu na začátku nebo ve znaménku za větou, děti opravují celou větu, aby si připomněli, jak se věta píše. Některým dětem chybí opravy i měsíc nazpátek. Prosím o kontrolu.

Domácí úkoly mají děti k tomu, aby si zapamatovaly, procvičily, docvičily, zopakovaly učivo. Proto buďte doma trpěliví a správné výsledky a slova jim nediktujte :-))


Za měsíc se bude konat výstava prací žáků v galerii U Synků, takže posbíráme výkresy a výrobky ve třídě a potom vás rodiče pozveme.

Flétničky - už umíme zahrát 3 noty G, A, H. Pokud máte flétničku i doma, ať vám děti zahrají. Ve škole máme vypůjčené školní, ale pokud chcete, můžete dětem zakoupit vlastní. Doporučovala bych tak okolo 200 Kč. 

Čtenářská dílna - v pátek si děti mají přinést dětský časopis jako je Sluníčko, Mateřídouška, Abc, Čtyřlístek, Pastelku apod. Budeme časopisy číst a dozvídat se nové věci. Můžete koupit i nový, pokud doma nemáte, nebo můžu dětem zapůjčit ve třídě.

Matematický klokan - děti si vyzkouší svoji matematickou představivost, logiku a početní dovednosti v celorepublikové soutěži 16.3.

Fotogalerie- nové fotky z hodin v únoru a březnu. Práce ve dojicích, oblíbené Lego a TV.

Přeji vám krásný zbytek jarních prázdnin.

Příští týden si děti přinesou pytlík do tělocviku, nezapomeňte na míček a švihadlo. Švihadlo musí mít děti správně dlouhé - když si ho rozdělají, stoupnou na něj, musí dosahovat minimálně pod paže.

Vypracované pracovní sešity, písanku, doplněné učivo, DENÍK - stačí obrázek, fotka, pár vět, co děti prožily.

Máme nové pracovní sešity, tak vás prosím o obalení.

Vysvědčení - přinesou ti, co ho mají ještě doma.

Už jste si prohlédli fotogalerii?

Vysvědčení
Děti obdržely svoje třetí pololetní vysvědčení. Celkem 10 dětí u nás prospělo s vyznamenáním. 4 děti navštěvují zájmový kroužek školy a Martin B., Beátka, Kája, Blanička dostali Pochvalu třídní učitelky. Bohužel jsme ve třídě museli udělit i dvě Napomenutí třídní učitelky za časté zapomínání. Děkuji vám všem rodičům za spolupráci a pomoc při domácí přípravě na vyučování. Děti vaši pomoc stále potřebují. Někteří více, jiní méně, ale vždy se vám ten společně strávený čas vrátí :-))

Školní kolo recitační soutěže dopadlo pro nás na výbornou. Beátka se úspěšně umístila na krásném 3. místě. Konkurence byla opravdu veliká. Musím pochválit i další recitátory Blaničku a Robinka.


Poslední lednový týden

Zítra, možná i déle, bychom měli být ještě stále spojeni se třídou 2.A, takže si děti vyzvednu ráno ve třídě nebo v šatně a přemístíme se na hlavní budovu.

Je mi to líto, ale někteří rodiče stále neomluvili svoje dítě. Je to vaše povinnost, která je uvedena nejenom ve školním řádu. Bohužel si ale tuto zprávu ani nepřečtou ti, co by měli, protože si myslím, že na naše stránky nechodí :-( Je to škoda, každá třída nemá tuto možnost být více v kontaktu se třídou a vědět více informací, vidět fotky.

 K omlouvání dětí slouží telefon, email nebo když přijdete do školy osobně. 


Dobrý den,

protože je nás ve třídě jen pár, tak od zítřka 25. 1. a 26. 1. budeme spojení se 2. a. To znamená, že si děti v 7,45 vyzvednu dole u naší šatny a půjdeme na druhou budovu.

V případě nemoci bude podobné spojení tříd i příští týden, to bych se vám ale ozvala na email.

Děkuji za pochopení a stále nemám od většiny z vás informaci, proč vaše dítě třetí den nepřišlo do školy.

Ať jsme zdraví!