8. a 9. roč. - Muzikál BIG, Brno

- jen zájemci

- odjezd v 16,45 od ídelny