Krajské kolo ve vybíjené - děvčata

Brno

- vedoucí akce: D. Josefíková