Krajské kolo ve vybíjené - chlapci

Brno

- vedoucí akce: D. Josefíková