Recitační soutěž O boleradický džbánek - vybraní žáci z 1. st.

Divadlo Boleradice

od 9,00 hod.

vedoucí akce: V. Pešáková