Společné jednání školské rady a unie rodičů

Hlavní body jednání:

- odsouhlasení výroční zprávy školy o činnosti - za šk. rok 2018/19

- projednání dílčích změn školního vzdělávacího programu ZŠ

- informace ředitele školy: vyhodnocení šk. r. 2018/19, plány ap. - šk. rok 2019/20

- diskuze se zástupci ŠR a UR