Zájezd do Anglie

zájemci z řad žáků

odjezd: 8,30 hod.

příjezd: mezi 15,00 a 17,00 hod.

vedoucí akce: I. Janovská