1. červenec 2020 - Obnovení vaření pro veřejnost

Od 1. července bude opět zahájen provoz školní jídelny pro veškerou veřejnost.

Veškeré bližší informace:

- vedoucí školní jídelny:  pan M. Bednář - bednar@zshuskom.cz

- účetní školní jídelny:  paní D. Furchová - furchova@zshuskom.cz

 

nebo na tel. číslech: tel. 519 363 632, 778 457 150