Automatický externí defibrilátor - AED

Naše škola získala sponzorským darem automatizovaný externí defibrilátor (zkr. AED).

Momentálně jsme po místních hasičích, nemocnici a policii čtvrtou organizací, která tento přístroj v Hustopečích vlastní.

Box s AED je umístěn ve středu školského areálu – v 1. patře přístavby druhého stupně, na stěně vedle dveří kabinetu fyziky.

Při naplánovaných květnových školeních 1. pomoci se zásadní informace o použití AED dozví jak zaměstnanci školy, tak i žáci.

 

Bližší popis přístroje:

Philips AED HeartStart je přístroj, který lze snadno využít ve zdravotnických i jiných zařízeních, např. v ordinacích lékařů, na obecních úřadech,  sportovních halách, bazénech, hotelech,  domech pro seniory, firmách zabývajících se výrobou, kinech, školách, sportovištích apod.

AED je velmi dobrý pomocník k poskytnutí první pomoci při náhlé akutní srdeční příhodě. Tento defibrilátor byl konstruován tak,  aby ho mohl použít při záchraně života jak laik, tak i profesionál.

Přístroj má hlasovou nápovědou a grafiku v českém jazyce, ta provede zachraňujícího průběžně celou první pomocí.

AED nejprve analyzuje srdeční aktivitu pacienta a přikáže nebo nedoporučí provést bifázický výboj (zmáčknout jedno tlačítko). Pomocí hlasové nápovědy navádí zachraňujícího k účinnému provedení srdeční masáže a umělého dýchání podle snadné nápovědy.

Náš defibrilátor lze použít jak pro dospělé, tak pro děti, a to bez nutnosti výměny nalepovacích elektrod, stačí použít tzv. dětský klíč.

A na závěr snad jedno velké přání - doufáme, že tento AED nebudeme muset nikdy použít. Ale co kdyby …, přeci jen to může zachránit život.