Den školního parlamentu

Školní parlament funguje na Komendě už řadu let. Je seskupením žáků, zástupců všech tříd od 5. ročníku. Jeho cílem je zpříjemňovat školní docházku všech žáků, pořádat různé akce, podporovat zajímavé projekty a pomáhat řešit problémy, které žáky trápí. Svou letošní činnost zahájil seznamovacím dnem v M-Klubu. V pátek 4.10. se členové ŠP pod vedením školní psycholožky - koordinátorky parlamentu seznamovali, poznávali, rozdělovali si funkce ve ŠP, diskutovali o problémech a jejich řešení, plánovali akce na celý školní rok. Zaznělo tu mnoho dobrých nápadů a věříme, že se nám je podaří zrealizovat.