Den Země - Tajemství naší popelnice

   U příležitosti Dne Země organizuje naše škola každoročně několik aktivit.

 Letos přibyla jedna zcela nová. Odbor životního prostředí MÚ Hustopeče zajistil pro naše žáky environmentální výchovnou akci na téma třídění odpadů. Děti z prvního stupně zde měly na vlastní oči možnost uvidět, co vše lidé vyhodí do popelnice. Na místě se také dozvěděly, co do směsné nádoby na odpad patří, ale také co mělo být dáno do nádoby jiné.     

   Během dopoledne dojde k vyseparování odpadků, zjištění jejich skladby a váhy. Tyto údaje pomohou představitelům MÚ mimo jiné např. i při plánování rozmístění jednotlivých sběrných nádob ve městě.