Informace k zahájení školního roku 2019-20

Zahájení školního roku proběhne pro všechny žáky ZŠ v prostorách školního dvora. Oficiální začátek je stanoven na 8,00 hod.

Vstup na dvůr je možný z ulice Dvořákova (kolem hřiště) nebo hlavním vchodem do přístavby školy, tj. z ulice Tábory – od učiliště.

Po krátkém úvodu se všechny třídní skupiny přesunou do svých tříd.

V případě nepříznivého prostředí se uskuteční přivítání prvňáků a jejich doprovodu ve školní jídelně. Žáci všech vyšších ročníků by zahájili nový školní rok společně se svými třídními učiteli ve svých kmenových učebnách.

Předpokládaný konec – odchod domů: do 9,00 hod.

- školní družina bude v provozu již v pondělí, a to od 8,45 do 16,30 hod.

- školní klub pro žáky k dispozici až od začátku listopadu

- zájemci o pondělní oběd jej musí mít včas objednán  

Rozmístění tříd v jednotlivých budovách