Informace o stanovení podmínek přítomnosti žáků 9. roč. ve škole od 11. května 2020. Vzor čestného prohlášení

Prostřednictvím Edookitu byly dnes rozeslány detailní podmínky působení žáků 9. ročníku ve škole v období od 11. května až do doby konání státních přijímacích zkoušek na střední školy.

Níže je ke stažení formulář ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

- odevzdání podepsaného Čestného prohlášení je nezbytnou podmínkou pro možnost osobní účasti žáka ve škole od 11. května 2020.  

V případě nejasností můžete tel. oslovit zástupkyni pro 2. stupeň – M. Fröhlichovou – tel. 770 178 912

Soubory ke stažení