Informace pro rodiče - Otevření škol pro 1. a 2. stupeň - stav k 2. 5. 2020

OFICIÁLNÍ SDĚLENÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ – PLATNÉ  (k 2. 5. 2020)

 

1. stupeň (1. až 5. roč.)

Podle tzv. Harmonogramu uvolňování opatření v oblasti školství by od 25. května měla být možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka. .

 • Doporučený počet žáků ve školní skupině bude 15 a bude možné jej dle místních podmínek navýšit, musí však být splněna podmínka jedno dítě v lavici.
 • Složení skupin bude neměnné a dítě tedy nebude moci skupiny měnit. Vzájemný kontakt skupin bude omezený.
 • Školní družiny, školní kluby ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny povoleny nebudou.
 • Tělesná výuka bude zakázána.
 • Co se týče jídelen, jejich otevření bude podmíněno aktuální epidemiologickou situací a místními podmínkami, zejména pak možností oddělení jednotlivých skupin.
 • V průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivit ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách škol budou roušky povinné.

 

2. stupeň

 • V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků probíhá a bude i nadále pokračovat distanční výuka. 
 • Od 11. května bude možná osobní přítomnost žáků 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob.
 • Od června by mohla probíhat i realizace konzultací či občasných vzdělávacích aktivit v menších skupinách žáků, a to ve stěžejních předmětech a formou třídnických hodin. Účast žáků má být dobrovolná.

 

STANOVISKO VEDENÍ ŠKOLY k nástupu žáků 9. ročníků do školy v termínu od 11. května 2020

 • Ministerstvo školství avizovalo na začátku dubna 2020 vydání upřesňujících pokynů k zajištění „nástupu do škol“, a to pro  jednotlivé skupiny žáků. Tyto pokyny byly zveřejněny v sobotu 2. 5. 2020. 
 • V pondělí 4. května budou vedením školy vyhodnoceny organizační možnosti zajištění přítomnosti žáků 9. ročníku ve škole. Zákonní zástupci budou bezprostředně informováni o vývoji této záležitosti.