Informace pro rodiče přestupujících žáků do našeho budoucího 6. ročníku

S ohledem na skutečnost, že od 1. 9. 2022 budou otevřeny TŘI třídy šestého ročníku, bude všem žádostem o přestup vyhověno.

Rozhodnutí obdrží zákonní zástupci v nejbližší době.

Smile sticker! – LINE stickers | LINE STORE