Informace pro rodiče - Vyhodnocení prvních deseti dnů vzdělávání od uzavření školy

Vážení rodiče, od 11. března, kdy byly v ČR uzavřeny všechny základní školy, uplynulo již více jak deset dnů. Po celou tuto dobu existuje k zajištění alespoň minimální formy vzdělávání pouze jediný způsob, a to vzájemná elektronická komunikace mezi žáky a jejich učiteli.  Téhož dne jste byli prostřednictvím našeho FB a webu mnou informováni o skutečnosti, že Vyučující jednotlivých předmětů a ročníků zvolí nejideálnější možnou formu a obsah této vzájemné komunikace“. Samozřejmě i tato činnost, tak jako jakékoli jiné lidské počínání, má svá úskalí. Bylo by velmi nešťastné, pokud by vyučující zatěžovali žáky nepřiměřeným množstvím zadávané práce, nesrozumitelnými pokyny apod.

 

Obracím se na vás tedy s prosbou - pokud máte pocit, že se tak děje i v naší škole – sdělte nám to co nejdříve. Napište, co vás trápí, v čem byste uvítali změnu apod. Informujte příslušného vyučujícího a současně i zástupkyni konkrétního stupně ZŠ.

 

Pro všechny z nás je nynější situace nechtěnou novinkou, na kterou se snažíme reagovat, jak nejlépe umíme. Vaše KONKRÉTNÍ poznatky a návrhy se pokusíme využít pro následné období, které, jak se zdá, nebude krátké.

 

emailové adresy na jednotlivé vyučující: https://www.zshuskom.cz/emailove-adresy-pedagogickych-pracovniku

zástupkyně ředitele školy pro 1. až 5. roč.: Mgr. I. Kahounova  - kahounova@zshuskom.cz

zástupkyně ředitele školy pro 6. až 9. roč.: Mgr. M. Fröhlichová -  mfrohlichova@zshuskom.cz

 

 

22. 3. 2020      Mgr. Jaroslav Vysloužil – ředitel školy