MINIOLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA

     V úterý 11. června proběhla na prvním stupni „Miniolympiáda z anglického jazyka“.  Své znalosti a dovednosti si v ní poměřili žáci 5. ročníku.

Nejprve je čekal poslechový test, pak následoval test z porozumění čtenému textu a závěr tvořil test gramatický.

Po absolvování testů čekala děti ústní část – čtení neznámého textu a  konverzace na vylosované téma. Porota u dětí sledovala slovní zásobu, gramatiku, výslovnost a pohotovost při zodpovídání doplňkových otázek.

A jak to letos dopadlo?

1. místo      Ema Střelcová a Sofie Svobodová

2. místo      Matyáš Kunc

3. místo      Adam Chrástka a Rudolf Zajda 

Všem gratulujeme a oceňujeme odvahu, se kterou šli do pro ně neznámé a náročné soutěže