Poděkování

Poděkování

Divadelní soubor „Šikulky“ děkuje p. K. Konečnému a firmě Graweb za bezplatné zhotovení pozvánek  a plakátů na vystoupení.

Mgr. V.Pešáková, za soubor Šikulek