UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY - Objednávkový stravovací systém je již plně v provozu

Jak jsme na našem webu již avizovali, od pondělí 17. do pátku 21. února 2020 byla naše školní jídelna mimo provoz.

V tomto týdnu došlo k instalaci nového objednávacího zařízení a byl zcela změněn internetový přístup k objednávání stravy. 

K této radikální změně jsme byli nuceni přikročit z důvodu „morální zastaralosti“ bývalého systému. 

Tato změna přinese zpočátku několik změn, kterými musí každý uživatel webového objednávání projít.

 

Dne 13. 2. bylo ukončeno objednávání obědů pomocí původního odkazu umístěného v rubrice "Jídelna" na webových stránkách školy.

 

Obědy na dny od pondělí 24. 2. 2020 je již nyní možné objednávat  na stejném místě, ale pod jiným odkazem, a to: http://jidelna.zshuskom.cz/faces/login.jsp

 

Všichni strávníci, kteří mají v původním systému přihlašovací jméno (login) budou mít možnost se do nového systému přihlásit i nadále.

Login zůstane stejný, heslo je ale nové.

Nové, dočasné heslo, je dáno složením z původního login a k tomu jsou přidány až tři znaky z příjmení.

  • Ti, kdo mají příjmení rovno nebo delší než tři znaky, budou mít login doplněný o první tři znaky.
  • Strávníci, kteří mají příjmení kratší než tři znaky, budou mít doplněné dva znaky.

Všechny tři (nebo dva) přidávané znaky budou v malých písmenech, bez diakritiky.

 

Příklady:

Strávník s login 5805222500 a příjmením Tůma se bude přihlašovat heslem 5805222500tum.

Strávník s login 091231 a příjmením Vopička se bude přihlašovat heslem 091231vop.

 

Je žádoucí, abyste si úvodní dočasné heslo po prvním úspěšném přihlášení změnili.

Viz ikona 

--------------------------------------------------

K datu 16. 2. 2020 bude provedena uzávěrka kreditu jednotlivých strávníků v původním systému. Zůstatek každého jednotlivého strávníka bude importován do nového stravovacího systému k datu 17. 2. 2020.

Strávníci, kteří nemají v původním systému login a chtěli by si v novém systému objednávat, musí kontaktovat pracovníky školní jídelny - tel. 519 363 632.

 

Strávníci, kteří mají kladný zůstatek nejméně ve výši ceny jednoho oběda (pro danou kategorii) si mohou objednat až do vyčerpání kreditu. Ostatní strávníci se mohou přihlásit, ale nemohou objednávat.

Pokud strávníkovi nelze oběd objednat, je vpravo na konci řádku s názvem jídla značka zákazu (viz pravý okraj odstavce).  

Pokud na ni najedete myší, zobrazí se důvod, proč nejde objednávat. V tomto případě jde o nedostatečný kredit.

Zbývající kredit je vidět na levém horním okraji webové stránky (viz kredit 1141.4 Kč).

Příklad vzhledu budoucího webového prostředí (stránek) pro objednávání obědů je uveden níže.

  • obrázek níže neodpovídá přesně vzhledu nové webové stránky naší jídelny, nové stránky objednávkového systému se nyní teprve připravují