Pozvánka pro rodiče budoucích předškoláků - Beseda s vedení školy

Vážení rodiče žáků budoucích prvních tříd, dovoluji si vás tímto pozvat na besedu s vedením naší základní školy, která se uskuteční ve středu 17. června 2020 v 18 hodin, a to ve školní jídelně naší školy.

 

Seznámíme vás:

 • s provozními záležitostmi školy,
 • se základními body školního řádu a  vnitřního řádu školní družiny,
 • s činností našeho školního poradenského pracoviště.

 

Dále se dozvíte informace:

 • o školním informačním systému Edookit
 • o hodnocení žáků (známkování)
 • o možnosti školního stravování - způsobu objednávání obědů
 • o personálním zajištění 1. ročníku
 • o rozmístění žáků do 1.A a 1.B
 • atd.

 

Vzhledem k současnému omezenému provozu školy a stále trvajícím hygienickým opatřením:

 • vás žádám, aby se besedy zúčastnil pouze jeden zákonný zástupce, a to bez svého dítěte
 • užití ochranné roušky vyplyne z aktuálně platných hygienických opatření
 • neproběhne obvyklá „prohlídka“ školních prostor.

Vstup do budovy školní jídelny je ze strany od středního odborného učiliště (od ul. Tábory).

 

Mgr. Jaroslav Vysloužil - ředitel školy