Pythagoriáda na 2. stupni ZŠ - školní a okresní kolo

První listopadový týden se naše škola zapojila do celostátní matematické soutěže Pythagoriáda. Žáci 6. - 9. ročníku se zájmem o matematiku mohli uplatnit své matematické dovednosti a logické myšlení celkem v patnácti různých příkladech.

Školního kola se zúčastnilo 62 žáků. Nejúspěšnější dva řešitelé z každé kategorie postoupili do okresního kola této soutěže, která probíhala z důvodu epidemiologických opatření on-line, a to 7. prosince pro 6. ročníky a 8. prosince pro 8. a 9. ročníky. Zázemí pro účast v soutěži jsme žákům připravili v naší počítačové učebně.

Z 6. ročníku nás na okresním kole reprezentovali Dominika Blinková a Přemek Huszár (oba se umístili na 7. místě), z 8. ročníku byla do okresního kola vybrána Amélie Hrdličková, která se umístila na krásném 4. místě. Adéla Rylová, která měla naši školu reprezentovat si soutěž vyzkoušela z pohodlí svého domova. Pořadatelé Pythagoriády totiž umožnili žákům, kteří byli v tuto dobu v karanténě, vyzkoušet si soutěž také, bohužel tito žáci byli vyhodnoceni odděleně od ostatních. I tak si ale zaslouží pochvalu. Devátý ročník reprezentoval Jan Michna, který získal 11 bodů a stal se úspěšným řešitelem - umístil se na krásném 4. místě.

Všem jmenovaným blahopřejeme.