Školní výlet 5.B do Prahy a sportovní olympiáda

Ve čtvrtek 30. května si žáci 5. B přivstali, aby stihli vlak do Prahy. Cesta vlakem byla moc příjemná a zajímavá. Prohlídku Prahy jsme začali na Václavském náměstí, zhlédli jsme sochu svatého Václava, Národním muzeum a hned potom jsme metrem přejeli na Pražský hrad.

 

Chám svatého Víta všechny zaujal svou velkolepostí, zatímco Zlatá ulička působila poněkud stísněně, ale mohly se zde nakoupit první suvenýry. Po starých zámeckých schodech jsme se dostali přes Karlův most na nábřeží Vltavy, přešli kolem Národního divadla a na Rašínově nábřeží nastoupili na loď. Na ní jsme se hodinu kochali pohledem na panorama Prahy.

 

Tramvají jsme se přesunuli na Staroměstské náměstí, zhlédli sochu Jana Husa a počkali jsme si na 16 hodinu, abychom mohli pozorovat Pražský orloj.  

 

Dokoupili jsme zde poslední dárky, vyfotili se s Krtečkem, Na můstku si zatančili s ledním medvědem a už jsme spěchali zpět na hlavní nádraží a těšili se na odpočinek ve vlaku.

 

V devět hodin večer jsme šťastně dorazili do Hustopečí a uvítali se s rodiči.Podle slov dětí byl výlet úplně nejvíc  super, hlavně cesta vlakem, užili jsme si to, skamarádili jsme se, co říci více…

 

Děkuji touto cestou paní učitelce Ivě Kahounové a Sabince Novotné za pomoc při organizaci výletu a dohled nad dětmi.

 

Zapsala Jarmila Šebestová, tř.uč. 5.B

 

PS. Druhý den byla místo učení sportovní olympiáda, kde i přes velkou únavu z výletu jsme získali osm diplomů, z toho pět za první místo. Super…