Sportovní aktivity žáků 2. ročníku - ukázková hodina

     20. února se žáci 2. ročníku zapojili do stimulujících sportovních aktivit pod vedením zkušeného lektora Tomáše Synka ze spolku Magnet Hodonín. Tato událost byla součástí školního programu, jehož cílem je podporovat zdravý životní styl a aktivní pohyb u dětí.


     Tomáš Synek, známý svou odborností a nadšením pro sport, přivedl žáky k účasti na různorodých cvičeních a hrách, které nejen posilovaly jejich fyzickou kondici, ale také podporovaly rozvoj pohybových dovedností a týmové spolupráce.


     Děti nejenže si užily čas strávený ve sportovních aktivitách, ale také se učily důležitým hodnotám jako je fair play, dodržování pravidel a vzájemná podpora. Tato zkušenost nejen přinesla radost a pohyb, ale také podpořila zdraví a sociální interakci mezi žáky.


     Celkově lze říci, že sportovní aktivity pod vedením lektora Tomáše Synka byly pro všechny žáky nejen zábavné, ale také instruktivní a podnětné. Těšíme se na další podobné akce, které budou nadále posilovat zdravý životní styl a pohodu ve školním prostředí.