Stanovisko vedení školy k vzdělávání žáků v době celostátního uzavření škol.

Ministerstvo zdravotnictví nařídilo v souvislosti s ochranou obyvatelstva a prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 (koronavir) mimořádné opatření, které od 11. března 2020 ve skutečnosti uzavřelo školy.

Lze předpokládat, že žáci nebudou vzděláváni ve svých školách řadu dní, možná i několik týdnů. Z tohoto důvodu budou naši učitelé v této době průběžně komunikovat se žáky a rodiči jen prostřednictvím e-mailu, Edookitu, či jiného dohodnutého e-systému. Tímto žákům zprostředkují mimo jiné i učební materiály k domácímu procvičování učiva.

Vyučující jednotlivých předmětů a ročníků zvolí nejideálnější možnou formu a obsah této vzájemné komunikace.

 

Vážení rodiče a žáci, vstoupili jsme do období, kdy vzdělání jde stranou, podstatné je zdraví. Přesto – věnujte prosím maximální pozornost zasílaným sdělením.

Odpovědnost za vzdělávání se nyní ve velké míře přesouvá přímo na vás.

V případě potřeby můžete své učitele kdykoli kontaktovat prostřednictvím e-mailu.  

 

Mgr. Jaroslav Vysloužil – ředitel školy