Třeťáci a tablety

 

Tablety už se staly součástí našeho vyučování. Obsluhu začínáme zvládat lépe, objevujeme funkce, které jsme neznali. Využíváme je ve všech předmětech k procvičování, vyvození nového učiva, opakování,  vyhledávání informací, poslechu, tvoření i objevování.