Třeťáci absolvovali přírodovědnou vycházku s úkoly