Uzavření školy, školní družiny a školního klubu od 11. 3. 2020. Informace k provozu školní jídelny.

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020: osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Z tohoto důvodu bude od 11. března naše základní škola (včetně školní družiny a školního klubu) až do odvolání uzavřena.

Školní jídelna je pro žáky školy taktéž mimo provoz, všichni jsou od středy odhlášeni.

Cizí strávníci mohou služeb školní jídelny i nadále využívat. 

 

Prosíme všechny žáky a rodiče o sledování aktuálních informací ve sdělovacích prostředcích a na našich webových stránkách.

Soubory ke stažení