Schůzka rodičů s třídními učitelkami budoucích 1. tříd, Výsledky zápisu do 1. ročníku - šk. rok 2022/2023

Veškerým žádostem o přijetí dítěte do 1. ročníku bylo vyhověno.

Aktuálně je zapsáno 54 dětí.

1. září 2022 budou otevřeny

tři první třídy.

 

Prosíme rodiče, aby si osobně vyzvedli v kanceláři školy rozhodnutí o přijetí, či rozhodnutí o odkladu zahájení začátku školní docházky. Termín si předem dohodněte s paní Z. Očenáškovou - tel. 771 260 089.    

_______________________________________________________ 

Schůzka třídních učitelek budoucích prvních tříd s rodiči je naplánována na úterý 28. června 2022.

Sraz všech rodičů bude v parku před budovou 2. stupně (u schodiště) v 17,00 hod.

Zde si paní učitelky rozdělí rodiče podle seznamů (rozdělení žáků do 1.A až C) a odvedou je do svých tříd (dvě třídy na hl. budově - 2. patro), jedna třída na holubníku.

 

V případě nepříznivého počasí bude sraz uvnitř budovy 2. stupně - ve vestibulu u šaten. Vstup z ulice od učiliště.

- prosíme o včasný příchod