27. 11. 2023 - STÁVKA

Vážení rodiče,

     dovolte mi Vás informovat o důvodech, proč školské odbory vyzvaly zaměstnance škol a školských zařízení k výstražné celodenní stávce 27. listopadu 2023.

 

     Určitě se všichni shodneme na společném zájmu fungování kvalitní vzdělávací soustavy. Cílem naší společnosti by proto mělo být vytvoření těch nejlepších podmínek pro vzdělávání našich dětí.

 

     Všichni jsme si vědomi složité finanční situace státu. Je však zřejmé, že současná plánovaná úsporná opatření, která by měla postupně začít platit od roku 2024, mohou negativně ovlivnit kvalitu vzdělávání. A právě tomu chceme zabránit.

 

Jaké jsou naše požadavky, co bychom rádi?

 

ZABRÁNIT NEKONCEPČNÍM ZÁSAHŮM do FUNGUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY

 

 • Tzv. PARAMETRIZACE ASISTENTŮ PEDAGOGA – ve skutečnosti bude znamenat snížení počtů AP ve školách. Negativní dopad:
  • na vzdělávání žáků s podpůrnými opatřeními,
  • na vzdělávání všech žáků ve třídách, kde nebudou moci AP působit.

 

 • Návrh na PŘEVEDENÍCH VŠECH NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ POD ZŘIZOVATELE ŠKOLY by prakticky znamenalo:
  • navýšení výdajů zřizovatele na platy a na zajištění veškeré personální administrativy mnoha zaměstnanců veškerých školských zařízení. V našem případě by se stal zaměstnavatelem těchto osob místní městský úřad.

 

ZABRÁNIT ŠKRTŮM V ROZPOČTU ŠKOLSTVÍ PRO R. 2024

 

 • SNÍŽENÍ HODNOTY Phmax (maximální počet hodin, které se mohou ve škole odučit). Negativní dopad:
  • snížení počtu dělených hodin, snížení (zrušení) tandemové výuky,
  • omezení individuálního přístupu více žáků na jednoho učitele,
  • méně možností pro nové formy výuky, které vyžadují méně početné skupiny žáků.  

 

 • NEPŘIPUSTIT SNÍŽENÍ PLATŮ UKLÍZEČEK, PERSONÁLU ŠKOLNÍ KUCHYNĚ a ostatních SPRÁVNÍCH ZAMĚSTANCŮ
  • všichni správní zaměstnanci jsou členy jednoho školního týmu, bez nich by škola nemohla vůbec fungovat,
  • jejich platy nejsou trvale adekvátní, následné snížení rozhodně není na místě. Sehnat dnes kvalitní uklízečku, personál kuchyně – záležitost mnohdy dlouhodobě nerealizovatelná.  

 

     Již před volbami do Poslanecké sněmovny jsme od všech kandidujících stran slyšeli, že školství je pro ně naprostou prioritou. Dnes, pouhý rok po volbách, je reálné naplnění těchto slibů z velké části zcela jiné.

     Opravdu se vedení naší země domnívá, že ke zlepšení materiálních, ale i personálních podmínek školství dosáhne:

 • úsporami v počtu odučených hodin = navýšením počtu dětí ve třídách (omezení dělení tříd),
 • úsporami - snížením početního stavu asistentů pedagoga,
 • úsporami – dlouhodobě neřešené financování školních psychologů – aneb sežeňte si ve školách pro tyto lidi peníze, jak umíte …,
 • úsporami – snížením dotace na pomůcky, výlety, exkurze, školení pedagogů,
 • úsporami – snížením platů nepedagogických pracovníků,
 • úsporami - v plánovaném převedení nepedagogických pracovníků pod zřizovatele škol?          

     Vážení rodiče, věřte, že realizací výstražné stávky si nebereme Vaše děti jako rukojmí. Ty si, společně s vámi, ale i námi, bohužel vzala vláda, která není schopna najít politickou vůli realizovat svou vlastní prioritu.

 

     Chtěli bychom Vás tedy požádat o pochopení a podporu našich požadavků. Nyní jde o budoucnost školství – o budoucnost vzdělávání Vašich dětí. 

 

 

Vědomi si této tíživé situace, připojilo se 100% zaměstnanců školy ke stávce.

 

Z TOHOTO DŮVODU:

 

V tento den neproběhne ve škole vyučování.

Školní družina, školní klub budou uzavřeny.

Zájmová činnost (kroužky) vedené pedagogy školy se taktéž nebudou konat.

---------------------------------------------

Školní jídelna bude uzavřena – nebude se vařit ani pro cizí strávníky.

 

V případě, že by byla stávka odvolána nebo došlo k jiné důležité změně, budete bezodkladně informováni prostřednictvím zprávy v elektronické žákovské knížce a na webu školy.

 

Za kolektiv zaměstnanců ZŠ Komenského - Mgr. Jaroslav Vysloužil, ředitel školy