27. únor - Jednání školské rady a zástupců unie rodičů

Ve středu 27. února 2019 od 17,00 hodin se ve školní jídelně základní školy (vchod do ŠJ z ulice Tábory) uskuteční společná schůzka Školské rady a zástupců Unie rodičů.

 

Program jednání:

 

 • Úvod – ředitel školy
 • Volba Předsedy rady školy – za p. R. Nemeškala
 • Zpráva ředitele školy o činnosti školy od posledního zasedání školské rady
 • Informace ředitele o průběhu projektu „Stavební úpravy a vybavení základní školy Komenského“
 • Informace ředitele školy o organizaci zápisu do 1. a 6. tříd.
 • Informace ředitele školy:
  • závěry z doporučení školské rady – viz poslední zápis z jednání (12. 9. 2018)
  • seznámení s provozním rozpočtem (od zřizovatele) na r. 2019
  • seznámení s plánem oprav a údržby v r. 2019
 • Podněty členů školské rady, diskuze