4.B - karanténa - od 20. 12. 2021

 

Žáci 4.B byli ve středu 15. 12. 2021 ve škole v kontaktu s osobou, která je COVID-19 pozitivní. Z tohoto důvodu byly epidemiologickým šetřením shledány důvody pro karanténní opatření na minimálně 7 dní od data posledního kontaktu.

Prakticky to tedy znamená, že:

 • Žáci 4.B zůstávají od pondělí 20. 12. 2021 doma v karanténě. Ta končí ve středu 29. 12. 2021 včetně.
  • Od pondělí 20. 12. 2021 do středy 22. 12. 2021 bude zajištěno žákům distanční vzdělávání – sledujte prosím informace třídní učitelky v Edookitu. Účast na této formě vzdělávání je pro žáky povinná. (Následné dny až do 31. 12. 2021 jsou vánoční prázdniny)
  • Oběd ze školní jídelny si může ve dnech školního vyučování vyzvednout pouze osoba, která je k tomuto zdravotně způsobilá, není v karanténě apod. Bližší informace podá vedoucí školní jídelny – 519 363 632 nebo 778 457 150. Po celou dobu karantény má žák právo na odběr jídla z jídelny.
 • Povinnost podrobit se karanténě a kontrolnímu PCR testu se nevztahuje na žáky:
  • kteří mají méně než 180 dní od oficiálně potvrzeného prodělání onemocnění covid-19
  • kteří nebyli 15. 12. 2021 a min. dva dny zpět v přímém kontaktu s „pozitivní osobou.
   • Tito žáci mohou docházet i nadále do školy, avšak pouze za podmínky, že sami nejsou již v karanténě a nemají příznaky respiračního onemocnění, či covid-19.
   • Pokud přijdou - budou se přímo ve škole účastnit dle svého rozvrhu on-line výuky se svojí třídní učitelkou. Mohou pobývat po vyučování i ve školní družině. 
   • Rozhodnutí, zda budou / nebudou chodit do školy je výhradně v pravomoci zákonných zástupců – o příchodu prosím předem informujte třídní učitelku.
 • Karanténní opatření mohou být v souladu s aktuálně platnými opatřeními ukončeny nejdříve po sedmi dnech – tj. ve středu 22. 12. 2021 včetně, avšak za podmínky, že žáci absolvují v termínu 20. až 22. 12. 2021 PCR test s negativním výsledkem.

S ohledem na skutečnost, že kratší verze karantény končí v poslední den školního vyučování před vánočními prázdninami, nemusí zákonní zástupci v tomto případě zasílat kopii negativního výsledku PCR testu e-mailem na adresu třídní učitelky.

 • „Dlouhá karanténa“ končí všem žákům nejpozději ve středu 29. 12. 2021.  
 • Pokud nedojde k dalším nepředvídatelným okolnostem, přijdou všichni žáci do školy až v pondělí 3. ledna 2022. Podmínka neexistence příznaků respiračního onemocnění však platí i nadále.  

Další informace:

 • Po zadání kontaktu (žáka) do databáze karantén, je na školou poskytnuté telefonní číslo zákonného zástupce žáka odeslána z HYGIENY automatická SMS s odkazem na sebetrasující formulář. Po jeho řádném vyplnění je dotyčnému automaticky vygenerována e-žádánka na PCR test. – K TOMUTO BY MĚLO DOJÍT V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ.
  • rodičům, jejichž děti nebyly v období 13. až 15. 12. 2021 ve škole takováto zpráva nepřijde
 • Dle nabídky různých odběrových míst lze absolvovat PCR test - odběr výtěrem z nosu, z krku, vyplivnutím slin do zkumavky či výtěrem pod jazykem. Odběrové místo, kde si vytvoříte rezervaci a způsob odběru si volíte sami. Na způsobu odběru se domlouvejte vždy na samotném odběrovém místě.
 • Odst.7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování u koho test provést a u koho nikoli.
 • Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci bez návštěv osob, které nebydlí ve společné domácnosti. Není možné odcházet na mimoškolní aktivity apod. Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (přetrvávající vysoké horečky, ztížené dýchání apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu, nebo linku 155 a předat informaci o probíhající karanténě.

  Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s danou pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ti se považují za „kontakty kontaktů“ a pouze v případě pozitivního PCR testování by byla činěna další opatření i u nich.

Žádost o opšetřovné:

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd