5. až 9. roč. - Anketa - Zážitky z karantény

 

 

Školní psycholožka, Hana Forejtníková, ve spolupráci se školním parlamentem vytvořila pro žáky 5. až 9. ročníku anketu na téma

"ZÁŽITKY Z KARANTÉNY".

Svoji odpověď zaslalo 235 žáků, což je asi 61 % z celkového počtu žáků 2. stupně ZŠ.