Adaptační dny 6. ročníku

 

Šesťáci začali školní rok adaptačním dnem plným společných zážitků. Program v CVČ Pavučina si pro ně a pro jejich třídní učitele připravila naše školní psycholožka a školní speciální pedagožka. Žáci a jejich noví učitelé se lépe poznali, hráli si a zkoušeli při tom, jak jim jde domlouvání a spolupráce.