Adaptační dny 6. tříd

Adaptační den je tradiční akcí pro třídy šestého ročníku na úvod školního roku. Letos se žáci dvou bývalých pátých tříd namíchali do třech šestých a doplnili je ještě noví - dojíždějící. Nové kolektivy tak naplno využily den zaměřený na seznamování a první společné zážitky.

 

Všichni se tak už znají se svými spolužáky a novými třídními učitelkami.

 

Program adaptačních dnů připravila naše speciální pedagožka a školní psycholožka v krásných prostorách CVČ Pavučina.