Adaptační dny 6. tříd

 

Hned v prvním školním týdnu čekalo žáky šestého ročníku mnoho náročných úkolů. Jedním z nich bylo seznámit se s novými spolužáky, kteří přišli z okolních obcí. S tím jim měly pomoci Adaptační dny, které pro ně a jejich třídní učitele připravila školní psycholožka a školní speciální pedagožka v prostorách M-klubu. Počasí nám přálo, a tak jsme si to kromě seznámení taky náramně užili.