Adaptační dny pro 6.třídy

 

     První týden v září byl pro šesťáky seznamovací. Poznávali novou třídu, nové spolužáky, nové učitele.

    Pomohl jim v tom také adaptační den, který si pro ně připravila naše speciální pedagožka a školní psycholožka. Každá třída vyrazila na jeden den mimo školu do Centra volného času Pavučina a užili si den plný aktivit, her a vzájemného poznávání.