Aktuální informace k postupnému zahajování provozu školní jídelny - vaření obědů od 25. 5. 2020

 

     Vážení strávníci školní jídelny, v březnu byl v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem pozastaven provoz naší školní jídelny, a to pro veškeré skupiny strávníků: žáky ZŠ Komenského a ZŠ Nádražní, žáky místního gymnázia a učiliště i pro tzv. cizí strávníky z řad veřejnosti a různých právních subjektů.

      V současné době, s ohledem na tzv. uvolňování mimořádných opatření, je možné školní kuchyni sice opět provozovat, avšak stále za dodržení několika aktuálně platných omezujících podmínek.

 

     25. května bude zahájena pro zájemce z řad žáků 1. stupně ZŠ prezenční výuka – bude pro ně otevřena škola. Jejich pobyt je ale stále regulován různými centrálními opatřeními. Ta se týkají především:

 • stanovení tzv. žákovských skupin
 • omezeného počtu žáků ve skupině
 • způsobu zařazení žáka do skupiny
 • příchodu a odchodů žáků ze školy
 • dodržování rozestupů mezi žáky ve třídách a v prostorách školy
 • omezeného kontaktu mezi jednotlivými skupinami
 • školního stravování
  • praktického nastavení kapacity školní jídelny s ohledem na počet žákovských skupin
  • nastavení času výdeje stravy s ohledem na organizaci dopolední a odpolední části vzdělávacích aktivit žáků 1. st. ZŠ
  • atd.

Prozatím taktéž stále platí:

 • omezení přítomnosti cizích osob v prostorách školy. Jinak vyjádřeno – v současnosti se mohou pohybovat ve škole pouze vymezené skupiny žáků a zaměstnanci školy.   
 • žáci ZŠ nemají momentálně právní nárok na školní stravování

     Veškerá výše uvedená omezení jsou motivována ochranou zdraví osob ve školách. Lze předpokládat, že jednotlivé restrikce v následném období budou zmírňovat. Při rozhodování o postupném obnovení provozu školní jídelny je ale nutné brát v potaz pouze aktuální stav.

     Z těchto důvodů jsem rozhodl, že:

 • od 25. května bude zajištěno školní stravování (obědy) pouze pro žáky 1. stupně ZŠ Komenského, kteří budou docházet do školy, a to min. na dopolední část vzdělávacích aktivit
 • v případě, že dojde v následných dnech k uvolnění omezujících opatření a bude-li to možné organizačně zajistit, bude provoz školní jídelny otevřen i pro další skupiny strávníků.  

 

     Hustopeče 14. 5. 2020                  Mgr. Jaroslav Vysloužil – ředitel školy