Beseda s rodiči předškoláků - POZVÁNKA

Ve středu 6. března se od 17 hod. uskuteční ve školní jídelně schůzka vedení školy s rodiči budoucích prvňáků. Budou zde především sděleny informace o:

- termínu zápisu do 1. třídy

- kritériích pro přijetí žáka do 1. třídy

- možnostech odkladu zahájení povinné školní docházky

- organizaci výuky v 1. ročníku

- školní družině

- vzdělávací, personální a materiální nabídce školy ap.

Účast rodičů je dobrovolná a naprosto nezávazná. Po ukončení bude možné se podívat do prostor, kde obvykle probíhá výuka žáků prvního stupně. 

- VSTUP DO ŠKOLNÍ JÍDELNY JE Z ULICE TÁBORY