červen 2023 - Sportovní den 2. stupně

Již druhým rokem se v závěrečném školním týdnu uskutečnil ve skvělých prostorách místního koupaliště sportovní den žáků druhého stupně. 

    Pravda - počasí tentokráte tak úplně nepřálo činnostem ve vodě, ale soutěžící překonali i tuto překážku. 

    Při netradičních soutěžích se užilo dost legrace. Po celý den se ale nezapomínalo na skutečnost, že všichni přišli především předvést své nejlepší pohybové dovednosti. 

    Tak za rok zase ... 

Seznam alb