Dobronauti - to je pecka!

   Tento slogan vytvořila úžasná patra Dobronautů z 5.A na závěr dlouhodobého preventivního programu, který tradičně v 5. ročníku dělá naše Školní poradenské pracoviště. V sedmi vyučovacích hodinách žáci postupně zkoušeli řešit různé modelové konfliktní situace, učili se, jak takovým situacím předejít nebo jak vhodně zasáhnout a pomoci.

   Žáci 5.A byli velmi aktivní, perfektně spolupracovali a nadšeně šli do každé lekce. Úspěšně tak zvládli výcvik a jako agenti Dobronauti jsou teď všímavější ke svému okolí a mají více odvahy a vědomostí ke správné pomoci.

 

   Dobronauti: Zpátky v čase je preventivní program zaměřený na rozvoj sociálních dovedností, zvládání konfliktních až krizových situací ve třídách. Cílem je naučit děti způsoby, jak dobře zvládat konflikty v různých rolích, situacích a fázích konfliktu, a podpořit je v ohleduplnosti, všímavosti a akceschopnosti. Jde o ucelený program prevence šikany a agrese.

 

Odkaz na video se zpětnou vazbou od žáků.