Etická dílna, 3. ročník - Jak se stalo, že jsem tady?

     Odpověď na tuto a další otázky týkající se vzniku života, prenatálního vývoje a narození dítěte dostali třeťáci od Ing. Elišky Krmelové, lektorky programů etické dílny, zábavnou a velmi citlivou formou.

     Program, vhodně přizpůsobený jejich věku pomohl zodpovědět dětem otázky, které nejedno z nich nosí v hlavě.

     Že by to tedy nakonec skutečně nebyl čáp?