Evropský školní sportovní den - 2. stupeň

EŠSD je pohybová aktivita věnovaná zábavě, společné hře a propagaci pohybu.

Hlavním cílem této mezinárodní akce je podpořit tělesnou aktivitu co největšího počtu dětí ze škol.

Žáci 2. stupně si vyzkoušeli ve středu 22. září řadu sportovních disciplín. Škoda jen, že nepřálo počásí a vše se muselo uskutečnit pouze ve vnitřních prostorách školní a městské sportovní haly.