Exkurze 7. ročníku na zemědělský statek do Žabčic

   Sedmáci se v pátek 3. května jeli podívat v rámci přírodopisu na Školní zemědělský statek Mendelovy univerzity v Žabčicích a také na Polní pokusnou stanici MENDELU.

   Na statku si během dvou hodin mohli prohlédnout všechny stáje mléčného skotu od telat, jalovic až po dojnice. Také obdivovali mnohem statnější kusy skotu masného vážící až jeden a půl tuny.

   Navíc byli nečekaně zootechničkou zapojeni jako „hlídači“ do přehánění krav z jedné stáje do druhé.

   S příchodem na Polní pokusnou stanici se z nebe spustil vydatný déšť, který jim bohužel neumožnil seznámit se se základními polními plodinami a pleveli přímo na poli, ale pouze pod střechou.