Informace pro rodiče - Vracení poplatku za školní kroužky a školní družinu za období od 11. 3. 2020

S ohledem na uzavření školy od 10. března 2020:

1) Školní kroužky

- Všem plátcům bude vrácena do konce května 2020 polovina poplatku za vedení kroužku v druhém pololetí tohoto školního roku

- Do dalšího školního roku se žádné úhrady za kroužek převádět nebudou.

 

2) Školní družina

- V souladu s vnitřní směrnicí, kterou se stanoví výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině, nebude úplata za období od 11. března až do konce uzavření ŠD vracena.

- Finanční prostředky budou použity k dalšímu materiálnímu rozvoji uvedeného školského zařízení.

Poznámka:

- Zákonní zástupci jsou povinni provést úplatu za ŠD tedy i za období uzavření ŠD