Informace pro rodiče – žadatele o přestup žáka do 6. roč. – šk. rok 2023/24 – stav k 23. 5. 2023

     V souladu s informacemi uveřejněnými v říjnu r. 2022 týkající se „Přijetí žáka do 6. ročníku pro školní rok 2023/24“ informuji zákonné zástupce o aktuálním vývoji k 17. 5. 2023

  • Odhadovaný počet žáků současného 5. ročníku, kteří budou přijati od 1. září na víceletá gymnázia, tzn. že „uvolní místo“ v budoucích 6. třídách: 7
    • Momentálně stále probíhá odvolací řízení proti nepřijetí těchto dětí na gymnázium, definitivní výsledky budou známy do konce května.
  • Počet žádostí o přestup do 6. ročníku ZŠ Komenského: 25
  • Předpokládaný počet volných míst:  13

     Z uvedeného je zřejmé, že veškerým žádostem o přestup nebude moci být vyhověno.  Škola nemá již žádnou prostorovou kapacitu na otevření další třídy.

     Aby bylo zamezeno nepříjemnému čekání na oficiální vydání rozhodnutí o přestupu až do doby definitivní znalosti počtu odchozích žáků na víceleté gymnázium (konec 5/2023), bylo přistoupeno již 17. května k losování pořadí jednotlivých žáků, kterým bude v přestupu vyhověno, a to dle zveřejněných kritérií

     Prvním 13 žákům bude v záležitosti přestupu vyhověno, další se stanou „náhradníky“.

     Přijatým žákům bude vydáno „Rozhodnutí o přijetí“. Zákonní zástupci budou prostřednictvím e-mailu vyzváni k osobnímu převzetí dokumentu v kanceláři školy.

     Další děti se stanou tzv. náhradníky. U těchto žáků bude vydáno „Rozhodnutí o nepovolení přestupu“, a to nejpozději do poloviny června.

      V případě uvolnění místa (někoho z prvních 13 přijatých), nebo při vzniku více volných míst za odcházející žáky na víceletá gymnázia, bude vydáno kladné „Rozhodnutí o přestupu“ postupně dle pořadí i dalším zájemcům z řad náhradníků, a to až do naplnění max. kapacity jednotlivých tříd budoucího šestého ročníku.

     Prosím tímto všechny rodiče dětí, které se dostanou na víceleté gymnázium, případně těch, které nastoupí od září na jinou ZŠ, aby nám tuto informaci neprodleně písemně sdělili.  

V níže uvedených seznamech žáků s ohledem na GDPR není možné uvádět celá jména a příjmení dětí. Proto jsou zde zveřejněny pouze iniciály a místo bydliště. 

Přestup POVOLEN k 22. 5. 2023

 

Jméno a příjmení

Bydliště

Chlapec / Dívka

Poznámka

1

Ma. Ž.

Popice

Ch

 

2

Ma. V.

Šitbořice

Ch

19. 5. 2023 - Přijat na VG

3

On. S.

Popice

Ch

 

4

Sv. K.

Starovičky

Ch

 

5

Le. Sá. Ch.

Šakvice

D

 

6

Ga. G.

Starovičky

D

 

7

Ed. M.

Starovičky

D

 

8

Te. L.

Starovičky

D

 

9

Lu. V.

Pouzdřany

Ch

 

10

Ka. S.

Boleradice

D

 

11

Ni. R.

Starovičky

Ch

 

12

Do. K.

Popice

D

 

13

So. S.

Uherčice

D

 

 

Přestup NEPOVOLEN – seznam NÁHRADNÍKŮ k 17. 5. 2023

+ DODATEČNÉ (následné) POVOLENÍ PŘESTUPU po 17. 5. 2023

 

pořadí

Jméno a příjmení

Bydliště

Chlapec / Dívka

Poznámka

1/14

Kr. H.

Uherčice

Ch

Přestup povolen 19. 5. 2023, následně 23.5.2023 zrušen – žák nastupuje na jinou ZŠ

2/ 15

Ba. H.

Popice

D

Přestup povolen 22.5.2023  – uvolněné místo za žáka, který od 9/23 bude chodit na jinou ZŠ

3/16

Lu. M.

Popice

D

Přestup povolen 23.5.2023 – uvolněné místo za žáka, který od 9/23 bude přejde na VG

4/17

Ih. Ch.

Bořetice

Ch

Přestup povolen 23.5.2023 – uvolněné místo za žáka č. 1/14

5/18

On. G.

Starovičky

Ch

Přestup povolen 23.5.2023 – uvolněné místo za žáka, který od 9/23 bude přejde na VG

6/19

Ja. H.

Starovičky

Ch

Přestup povolen 23.5.2023 – uvolněné místo za žáka, který od 9/23 bude přejde na VG

7/20

Ja. M.

Pouzdřany

Ch

 

8/21

Ol. M.

Pouzdřany

Ch

Nastupuje na jinou školu

9/22

Ji. J.

Starovičky

Ch

 

10/23

Ro. J.

Starovičky

Ch

 

11/24

Do. H.

Boleradice

Ch

 

12/25

Bř. K.

Pouzdřany

Ch

 

 

Mgr. Jaroslav Vysloužil – ředitel školy