Informace pro rodiče – žadatele o přestup žáka do 6. roč. – šk. rok 2023/24 – stav k 16. 6. 2023

     Dne 16. června bylo ukončeno období pro vydání rozhodnutí ve věci povolení / nepovolení přestupu žáka na ZŠ Komenského. Všichni účastníci řízení byli školu prostřednictvím ředitele nejpozději tento den písemně informováni o výsledku tohoto správního řízení.

 

     Budoucí noví žáci 6. ročníku obdrží nformace potřebné k nástupu do školy v posledním srpnovém týdnu - je nutné sledovat webové stránky školy - www.zshuskom.cz  

 

 

 

Mgr. Jaroslav Vysloužil – ředitel školy

 

Škola Lety - ZŠ a MŠ Antonína Benjamína Svojsíka, Lety