Konzultace - změna v organizaci - 6. 1. 2022

S ohledem na aktuální epidemickou situaci proběhne tato událost jako třídní schůzka, a to ve formě on-line  konference – prostřednictvím MS Teams. Třídní učitelé zašlou rodičům svých žáků zprávu do Edookitu s odkazem na toto setkání.

Začátek třídních schůzek:

1. až 5. ročník: 16,30 hod.

6. až 9. ročník: 17,00 hod.

Třídní učitelé budou rodiče informovat mimo jiné i o možnostech komunikace s ostatními vyučujícími.